Pšenica u fazi mirovanja

Pšenica je nikla na vreme i u solidnom je stanju, za razliku od istog perioda prošle godine kada je tek započela sa nicanjem. Nakon decembra kada su temeprature bile iznad proseka, sadašnje vremenske prilike odgovaraju ozimim kulturama.

Ima golomrazice koja ne šteti žitu i ječmu.

Zaposleni u Poljoprivrednoj stručnoj službi uradili su takozvanu N -min metodu koja pokazuje koliko azota ima u zemljištu. Na osnovu nje poljoprivrednici znaju koja veštačka đubriva treba da koriste.