Prvacima “Pažljikova pravila u saobraćaju”

Podela priručnika „Pažljivkova pravila u saobraćaju“deo je edukativno-promotivne kampanje u sklopu koje prvaci u našoj zemlji dobijaju ovo zanimljivo štivo, kao deo edukacije za veću bezbednost u saobraćaju. Knjigu je štampala Agencija za bezbednost saobraćaja, a učenicima OŠ „Vasa Stajić“ uručio član GV Milivoj Linjački, naglasivši da je Lokalna samouprava, u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja za sve učenike prvog razreda, obezbedila priručnik “Pažljivkova pravila u saobraćaju”…

Evo nas u OŠ “Vase Stajić” gde smo kao svake godine tako i ove podelili deci udžbenik “Pažljivkova pravila u saobraćaju” u kom će na jedan  za njih primeren i slikovit način  i uz malo teksta naučiti elementarna pravila u saobraćaju, kako bi mogli od kuće do škole i nazad bez ikakvih problema da se kreću u saobraćaju, da nauče pravila, da se ponašaju kako treba. To će smanjiti i rizik da dođe do neželjenih posledica. Mi smo obezbedili 504 udžbenika za prvake, a od prošle godine imamo i udžbenike na mađarskom jeziku, jer imamo i određen broj đaka, koji pohađaju nastavu na tom jeziku…

Osim đaka sa kojima rade i roditelji, kao i učitelji, svi drugi učesnici saobraćaja moraju poštovati pravila saobraćaja, uvažavati signalizaciju i saobraćajne znake, dodao je Linjački.

Savet za bezbednost saobraćaja, osim ove aktivnosti svake godine organizuju i takmičenje za učenike starijih razreda „Šta znaš o saobraćaju“ gde se osim ocenjivanja spretnosti pri vožnji bicikala polaže i teorijski deo o poznavanja saobraćaja. Najbolji takmičari dobijaju i vredne nagrade, što je opet, naglasio je Linjački, neka vrsta motivacije za što bolji rezultat, ali i poznavanje pravila. Ukupno je pripremljeno 504 uđžbenika, od tog broja, danas je udžbenik „Pažljikova pravila u saobraćaju“podeljen djacima u seoskim školama, a sutra će prvaci gradskih škola takođe dobiti svoj primerak ovog priručnika za pravilno ponašanje u saobraćaju.