Prva akcija DDK u 2018.

Dobrovoljni davaoci krvi, njih 26, učestvovalo je u prvoj akciji organizovanoj u prostorijama Crenog krsta. Akcija je od ove godine definisana planom sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

 -Tokom 2017. Godine usvojen je novi Zakon o transfuzijskoj medicini čija je primena sukcesivno započela od 1. januara ove godine do pune primene 1. Januara 2019. Godine. Izmene zakona rezultiraju i izmenama u dosadašnjem radu Službe za transfuziju krvi Opšte bolnice Kikinda. Služba za transfuziju krvi reorganizacijom rada na ovaj način će postati bolnička banka krvi i baviće se kliničkom transfuzijom, te više neće prikupljati jedinice krvi- rekao je dežurni lekar terenske ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Ono što je takođe bitno je da je novim Zakonom predviđeno da organizacije Crvenog krsta na teritoriji AP Vojvodine sarađuju sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. U narednom periodu plan je da se i iz Službe, kao i iz Crvenog krsta prilagode izazovima koji su pred njih  postavljeni, kako bi kao i do sada altruizmom dobrovoljnih davalaca, zajedničkim radom i zalaganjem obezbedili dovoljne količine jedinice krvi za svakog pacijenta kojem je krv potrebna.

Dobrovoljni davaoci krvi su danas na prvoj ovakvoj organizovanoj akciji, koje su definisane Planom sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, dali krv u Crvenom krstu Kikinda. Planom je određeno i da dobrovoljni davaoci mogu da pristupe humanoj akciji dva puta mesečno, te je sledeća akcija planirana za 23. januar.