Promocija Banata kroz kulturu i umetnost

Kikindski Kulturni centar i temišvarska Fondacija „Rubin“ pre više od mesec dana postali su saradnici na projektu, čiji je glavni cilj promocija banatskog regiona. Ovim načinom Srbi i Rumuni će imati šansu da otkriju region Banata sa obe strane granice, kao nikada do sada.

Potpisali smo projekat koji se zove „VISITBANAT – jedinstvena marketing inicijativa za promociju banatskog regiona“. Trajaće 13 meseci, odnosno do 2018. godine. Finasira ga Intereg IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, a njegova vrednost iznosi 170.054 evra. Od toga je Kulturni centar dobio 33.468 evra, koji treba da upotrebi za promociju Banata u Srbiji, organizaciju festivala dokumentarnog filma i nabavku neophodne opreme, kaže Tanja Nožica, v.d. direktorice Kulturnog centra Kikinda.

Kao rezultat biće formirana dva foto-video centra, jedan u Temišvaru i jedan u Kikindi, koji će funkcionisati kao logistički centri za dalji razvoj turističkih potencijala. Radionice će biti održane sa tri specifične teme: e-marketing, fotografija i video.

One će povećati mogućnost zapošljavanja 40 ljudi u lokalnim zajednicama i razviće veštine 20 preduzetnika, vlasnika malih i srednjih preduzeća u oblasti turizma u region Banata sa obe strane granice.

Jedan od prvih zadataka Kulturnog centra biće kupovina opreme neophodne za realizaciju projekta, a u te svrhe finansijeri projekta trebalo bi da izdvoje oko 14.000 evra. Ta oprema ostaje ovoj instituciji za realizaciju ostalih aktivnosti. Spomenuti festival dokumentarnog filma trebalo bi da bude održan sledeće godine.