Projekat saradnje, prijateljstva i edukacije

Završen je projekat „Madad 2“ kojim je obuhvaćeno školovanje oko desetak mladih ljudi iz Prihvatnog centra za migrante,  u srednje škole u našem gradu.

Projektom je obuhvaćeno i niz praktičnih radionica, na kojima su se đaci iz centra kroz fotografije upoznavali sa svim znamenitostima Kikinde. U planu je i postavka izložbe sa fotografijama nastalih u okviru ovih radionica.

Projekat “Madad 2”, osmišljen je kako bi se učenicima migrantima, uz kvalitetne sadržaje, oplemenio boravak u našoj zemlji. Broj đaka, koji su deo projekta, a iz Prihvatnog su centra nikada ne može biti isti, pošto je naš grad tek jedan od onih, u kojima borave na svom putu.

Ovim Projektom je obuhvaćeno školovanje oko desetak mladih ljudi iz Prihvatnog centra za migrante u srednje škole u našem gradu, premda je na početku taj broj bio veći. Tehnička i SSŠ „Miloš Crnjnski“ su kao učesnice projekta pokrenule  i druge aktivnosti, koje su objedinile edukaciju ali i zabavni deo saradnje, naveo je direktor SSŠ „Miloš Crnjenski“ Milorad Karanović.

-Deo projekta je bio osmišljen kao dodatno druženje i aktivnost, koja je bila usmerena ka filmskoj i fotografskoj sekciji, koja je započeta u Tehničkoj školi, a kasnije je nastavljena u SSŠ Miloš Crnjanski, naveo je i profesor sociologije u obe škole Dragan Odžić

 

Pored toga, kako je dodao Odžić kao deo projekta osmišljena je i izrada digitalnog herbarijuma, koji čeka dodatnu i konačnu finalizaciju. U SSŠ „Miloš Crnjanski“ u najavi je, tokom letnji meseci potpuna rekonstrukcija učeničkih toaleta, za čega je grad investirao iznos od 2, 5 miliona dinara, a u očekivanju su i da škola dobije još 15 računara.