Proizvodnja i prerada mleka

Regionalna privredna komora Kikinda bila je domaćin sekciji Grupacije mlekarske industrije prerađivača i proizvođača mleka za Severnobanatski, Severnobački i Južnobački okrug. Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Nenad Budimović predstavio je Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služi za snabdevanje potrošača, kao i opasnosti i mere prevencije od mikotoksina u hrani za životinje. Razgovarano je o inicijativama i problematici u ovoj proizvodnji.


-Stočari imaju dosta inicijativa vezanih za administraciju koja je obimna. Dobre predloge čuli smo i kada je u pitanju izdavanje pasoša za životinje, otkup mleka, higijenski režim. Moramo da se uskladimo u oblasti kvaliteta mleka i da se premije odrede prema kvalitetu mleka – istakao je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo.
U Srbiji se na godišnjem nivou proizvede oko 1,4 milijarde litara mleka.

Prerađivači mleka kažu da su ovakvi skupovi važni jer imaju priliku da razreše nedoumice i postave pitanja.
Na skupu je predstavljeno na koji način mogu da se osnuju zadruge proizvođača mleka jer udruženi lakše i bolje mogu da plasiraju svoj proizvod.