Program mera za podršku poljoprivrednicima

Na poslednjem skupštinskom zasedanju većinom glasova usvojen je godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Kikinde. Saglasnost nadležnog Ministarstva poljoprivrede stigla je pred samu sednicu tako da je ova tačka razmatrana po hitnom postupku.

-Prvi put opredeljeno je 12,6 miliona dinara direktne podrške poljoprivrednim gazdinstvima. Sredstva su raspoređena u više mera čiji je cilj da se ojačaju stanovnici grada koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom – istakao je Imre Kabok, član Gradskog veća.

Jedna od mera je subvencija za troškove uginuća domaćih životinja za koju je planirano tri miliona dinara tako da će lokalna samouprav preuzeti na sebe 90 procenata ovih troškova. Za osiguranje useva od grada i oluje planirano je 1,5 miliona dinara. Subvencionisaće se i troškovi naknade za revolving kredite kod poslovnih banaka, kao i za kupovinu rasnih grla, matičnih jata, osemenjavanje krava, poboljšanje genetskog potencijala u stočarstvu.

-Planirane su i subvencije za nabavku opreme i bušenje bunara za fizička i pravna lica. Pomoći ćemo u bušenju mini bunara do 30 metara gde je učešće do 80 procenata ukupne vrednosti investicije odnosno do 50.000 dinara za jedan bunar. Ukupno smo predvideli četiri miliona dinara za ovu meru – rekao je Kabok.

Program je rađen na period od godinu dana jer će deo oranica oko 1.400 hektara najverovatnije biti vraćen zbog restitucije. Devet investitora zainteresovano je za zakup zemlje na period od 30 godina.

-Investitori nisu izabrani, to radi Komisija pri nadležnom Ministarstvu. Imamo i domaće i strane, kao i investitore iz Kikinde zainteresovane za zemljište – zaključio je Imre Kabok.

Stočarima će po pravu prečeg zakupa pripasti manje zemlje jer se po novom pravilniku po prvi put uzima u obzir i zemlja koju stočari obrađuju.Naš sagovornik očekuje da će se ove godine održati dva kruga licitacije za izdavanje državne zemlje u zakup, a da će prvi krug biti organizovan krajem jula, početkom avgusta.