Produžen rok za prijavu za učešće u projektu „Istraži svoj biznis – faza 2“

Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja “Istraži svoj biznis – faza 2” produžen je do 20. aprila. Projektom je predviđeno da ukupno 30 mladih nezaposlenih lica sa teritorije severnog Banata, pohađa osnovnu obuku iz preduzetništva u trajanju od deset dana. Nakon toga će se održati eliminaciono takmičenje, na kojoj će Stručna komisija odabrati 10 najboljih učesnika sa najboljim poslovnim idejama koji će se kvalifikovati za Naprednu obuku iz preduzetništva. Tokom dvomesečne napredne obuke, njihove poslovne planove će oceniti Stručna komisija na Finalnom takmičenju i izabrati četiri najbolja učesnika koji će nakon registracije privrednih subjekata dobiti vredne nagrade. Sve obuke će biti održane u Kikindi.

Učesnici projekta stiču pravo na:

– BESPLATNU Osnovnu obuku iz preduzetništva – ukupne vrednosti 345.000 RSD (svi učesnici)

– BESPLATNU Naprednu obuku iz preduzetništva – ukupne vrednosti 172.500 RSD (10 učesnika)

– NOVČANU NAGRADU za četvoro prvoplasiranih na Finalnom takmičenju u bruto iznosu od:

230.000 RSD (za osvojeno I i II mesto)

180.000 RSD (za osvojeno III i IV mesto)

– NEFINANSIJSKU KONSULTANTSKU PODRŠKU od strane projektnih partnera u prvih godinu dana poslovanja.

Sva zainteresovana nezaposlena lica, starosne dobi do 30 godina, sa teritorije severnog Banata treba da dostave svoje prijave za učešće, na adresu: Regionalni edukativni centar – Banat, dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, sa naznakom “Javni poziv za obuku u oblasti preduzetništva i izbor najboljih poslovnih ideja – Severni Banat” ili na adresu elektronske pošte office@recbanat.rs Obrazac za prijavljivanje, zainteresovani mogu da preuzmu na internet adresama: www.kikinda.org.rs i www.recbanat.rs ili u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi. Odluka o izboru polaznika biće objavljena se na sajtu REC “Banat”. Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranici: www.recbanat.rs ili putem elektronske pošte: office@recbanat.rs

Projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih – glavna faza“ koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.