Probni test za male maturante

Pripremajući se za završni ispit do koga je ostalo dva meseca, danas je pred malim maturantima bila proba polaganja završnog testa iz matematike, dok će se sutra oprobati iz maternjeg jezika i kombinovanih predmeta. Od ove godine učenici će za postignut uspeh u školi dobijati maksimalno 60, a na testovima 40 poena.

U OŠ “Đura Jaakšić” probni test iz matematike polagalo je 60 malih maturanata. Pripreme za završni test, objasnila je direktorica škole Ksenija Petrović,  rade se  od početka prvog razreda, ali se najbitniji deo gradiva u sažetku radi u osmom razredu, kako bi se utvrdilo sve naučeno. Nastavnici na osnovu rezultata probnog testa vide koje lekcije bi više trebalo da obrađuju:

 

 

-Probni test je nalik onom koji ih očekuje u junu, a realizuje se kako bi đaci mogli da imaju uvid o tome koji papir ide u koju kovertu, kakve su skale ocenjivanja. Na ovaj način učenici se oslobađaju od treme, testiraju svoje trenutno znanje i imaju uvid u formu pravog testa.

 

Završni ispit osmaci polažu tri dana, u periodu od 18. do 20. juna, u okviru tri testa. Ukupan broj bodova koje učenik može da ostvario je 40, po 13 iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 na osnovu kombinovanog testa. Učenik na osnovu opšteg uspeha i na završnom ispitu može ostvariti najviše 100 bodova.