Privremeno uređivanje načina isplate penzija…

U Novembru 2014. su sve penzije veće od 25.000 dinara umanjene i iznos na penzijskom čeku nije se nimalo promenio, što znači da penzioneri već tri godine primaju nižu penziju od one koja im piše u rešenju. U kikindskom udruženju, kako nam je rekla sekretarka Zorica Vasiljević, već nedeljama vlada veliko interesovanje za dalji tok procedure…

 -Bila je skupština penzionera Vojvodine i zauzet je stav da  penzioneri i ličnim zahtevima počnu da se obraćaju PIO fondu. Odnosi se samo na one penzionere, kojima su penzije umanjivane. Ustavni sud je rekao da je lično pravo-pravo na penzije i da će biti nadoknađena sva šteta, koja je naneta. Nadležni pričaju da je država u stabilnom stanju, te penzioneri smatraju da postoji osnov za isplatu, koja ne mora biti  u jednom delu…

Fond PIO, u skladu sa Zakonom o PIO, odlučuje o pravu na penziju rešenjem. Zakonom o privremenom uređenju načina isplate penzija ne odlučuje se o pravu na penziju, već se uređuje način isplate penzija, umanjenih u određenom iznosu, koje fond isplaćuje direktnom primenom ovog zakona. Penzioneri koji žele da podnesu PIO fondu zahteve za ostvarivanje prava na penziju, po redovnom zakonu i na isplatu razlike penzije nastale zbog umanjenja potrebno je da potraže obrasce.

To znači da penzioneri imaju pravo da znaju da li ovaj član zakona utvrđuje konačnost umanjenih iznosa penzije, što bi značilo da ukida pravo na povraćaj privremeno umanjenog dela penzije, ili se ovim članom isplata u umanjenom iznosu smatra konačnom za sve stečene i buduće korisnike penzija. Potrebne obrazce penzioneri mogu da nabave u štampariji Bis, preko od Narvika, popune ih i predaju fondu PIO filijala Kikinda.