Primena novog Zakona o sprečavanju nasilja

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici počeo je da se primenjuje 1. juna. Zakonom su data veća ovlaščenja policijskim službenicima koji rade analizu rizika i te procene uključuju i mogućnost da nasilnik bude udaljen iz kuće, čak i ako je vlasnik nekretnine, kako bi žrtva bila zaštićena.

-Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je potpuno nov u odnosu na svu dosadašnju materiju koja je regulisala ovu problematiku. On je preventivan i do sada nismo imali ovakve zakone. Cilj je da se nasilje spreči ili da se ublaže posledice koje su nastale. Hitne mere uvedene novim zakonom su udaljenje iz stana i zabrana prilaska žrtvi nasilja. Obe mere izriče Policijska uprava, a sud odlučuje o tome da li ih je potrebno produžiti, najduže do 30 dana – istakla je Nataša Ivetić, predsednica Osnovnog suda.

Naša sagovornica napominje da se zakon primenjuje mesec dana i da je još rano da se kaže da li će nove mre uticati na smanjenje broja slučajeva nasilja u porodici:

-Osnovni sud izrekao je mere hitnosti u 29 predmeta od 1. juna do danas. U nekim je izricana jedna, a u nekima i obe mere. U odnosu na prosek u Srbiji imamo dosta predmeta.

U prvih pet meseci Osnovni sud ima 29 tužbi za određivanje mera zaštite zbog nasilja u porodici po starom zakonom. U 22 slučaja kao mera je određen pritvor. To su hitni sporovi koji se rešavaju brzo. Kršenje ovih mera je krivično delo.

Ranije su se određivale mere zaštite od nasilja na period od godinu dana u redovnom sudskom postupku. Bez obzira na hitntnost tog postupka procedura je zahtevala neko vreme.

-Sada svi: policija, tužilaštvo i sud reagujemo tako da je u roku od 48 sati sve završeno. To je najveća novina, da štitimo žrtvu odmah. Policija zadržava potencijalnog počionioca na osam sati, dostavlja predlog Tužilaštvu koje ima rok od 24 sata da dostavi predlog Osnovnom sudu koji takođe ima rok od 24 sata da odlučim o tom predlogu.

Po novom zakonu sud radi beza rasprave, bez stranaka,a uvedena je i 24-satna pripravnost. Nasilje je najčešće među bračnim, vanbračnim partnerima i među onima u emotivnim vezama, potom sledi između roditelja i dece.

Udaljavanje nasilnika daje dovoljno vremena svim službama da pomognu žrtvi, da se pokrene krivični ili prekršajni postupak ili da se pokrene tužba po porodičnom zakonu.