Prijavi se za muzičku školu još danas

Osnovna muzička škola” Slobodan Malbaški” Kikinda sutra ćeodržati junski prijemni ispit i poziva roditelje da prijave decu na proveru muzičkih sposobnosti za školsku 2020/ 2021.godinu. Instrumenti za koje se budući učenici mogu prijaviti su: klarinet,harmonika,flauta,gitara,violina,klavir,tambura i solo pevanje.

Roditelji mogu da pošalju prijavu preko e-mail adrese msmalbaski@msmalbaski.com ili pozivom na broj 0230 / 422- 474 od 8 do 12h. U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime deteta,razred koji će dete pohađati u redovnoj osnovnoj školi od septembra 2021.godine, za koji instrument se prijavljuje( poželjno je navesti više mogućih izbora instrumenata) i telefonski broj roditelja. Roditelji ce biti obavešteni o datumu i rasporedu polaganja prijemnog ispita.Za proveru muzičkih sposobnosti, potrebno je pripremiti i otpevati jednu pesmicu.

Prijemni će biti održan sutra, 21. avgusta od 9 do 12 časova tako da svi zainteresovani imaju vremena da se prijave još danas.