Pri kraju setva pšenice

Pri kraju setva pšenice

Poljoprivrednici privode kraju dva najvažnija jesenja posla berbu kukuruza i setvu pšenice. Kukuruz je zasnovan na oko 30.000 hektara i on je najrasprostranjenija kultura.  Setva pšenice ove godine odvija se u povoljnim uslovima.

-Setva pšenice je uranila.Razlog tome su povoljni vremenski uslovi bez dužih kišnih intervala koji bi prekidali ovaj posao. Kiša koja je padala nedavno doprinela je da se poveća vlaga u zemljištu– rekao je Aleksandar Pap, savetodavac PSS.

Prema trenutnoj setvenoj strukturi u našem ataru izvodi se zaključak da se proizvođači vraćaju većoj proizvodnju „hlebnog zrna“. Žito će se prostirati na oko 13.500 hektara.

-Pod pšenicom je nešto više površina u odnosu na prošlu godinu. Jedan od razloga je i taj što je manje parcela pod uljanom repicom. Kako je prošla godina bila katastrofalna za uzgoj repice ove godine je zasnovana na oko 350 hektara. Razlika od 350 do 3.000 hektara pokrivena je sa ozimim strninama – kazao je Aleksandar Pap.

Ječam je blagovremeno posejan i već se nalazi u fazi nicanja. I ove ozime strinine ima više u odnosu na lane tako da zazuzima 2.200 hektara.