Prezentovani inicijalni koraci u uvođenju dualnog obrazovanja

Reforma obrazovanja u Srbiji biće odraz potreba privrede, a jedan od načina da se ova dva sistema dopune, jeste uvođenje dualnog obrazovanja. Grad Kikinda, Regionalna privredna komora Kikinda i Privredna komora Srbije, organizovali su sastanak povodom upoznavanja sa inicijalnim koracima uvođenja dualnog obrazovanja.

Jelena Jakovljević, zamenik direktora sektora za edukaciju Privredne komore Srbije, prezentovala je prisutnima prve korake u uvođenju dualnog obrazovanja.

  • Dualno obrazovanje neće biti zamena postojećeg sistema obrazovanja i uvodiće se na lokalima gde su preduzeća za to izrazila potrebu. Ovaj sistem podrazumeva povećanje broja praktične nastave, rekla je Jelena Jakovljević iz Privredne komore Srbije.

Mogućnost uvođenje dualnog obrazovanja zavisi i od kapaciteta privrede u našem gradu, a prema pravilu, svako preduzeće koje bude sastavni deo ove vrste obrazovanja, moraće da ima instruktore sa položenim pedagoško – didaktičkim ispitom.

Zemlje koje odavno praktikuju dualno obrazovanje, kreirale su kvalitetan ekonomski ambijent, jer privrednici iz ovog sistema dobijaju kvalitetnu radnu snagu, a učenici veću sigurnost pri zaposlenju.