Prevencija ključna u borbi protiv nasilja u školama

Uputstva ministra prosvete Mladena Šarčevića su koncizna. Najmanji incident u školi prijavljuje se policiji, školskoj upravi i inspekciji na lokalu. Ovo i nije novina, bar za škole u Kikindi, budući da je procedura u slučaju nasilja bila gotovo identična i pre dopisa ministarstva.

-Postupci i protokoli o zaštiti zlostavljanja i zanemarivanja u školama već postoje. Sve obrazovne ustanove imaju formirane timove o prevenciji i oni već rade. Ovo je podizanje priče na jedan viši nivo. Ministar je u dopisu precizirao da je potrebno da se sazovu sastanci školskih odbora, Saveta roditelja i roditeljski sastanci, na kojima će se baš o ovoj temi govoriti. OŠ „Žarko Zrenjinin“ je u proteklom periodu učinila niz koraka kako bi zaštitu učenika podigla na viši nivo. Sredstvima pokrajinskog sekretarijata smo 2014. godine obezbedili video nadzor, koji je doprineo da situacija u i oko škole bude bezbednija. Imamo i izvrsnu saradnju sa Policijskom upravom, a prisustvo školskog policajca doprinosi da sveukupna bezbednost bude mnogo bolja, ističe direktor OŠ „Žarko Zrenjanin“ Tihomir Farkaš.

Veliku ulogu u prevenciji bilo kakvog zlostavljanja u školama ima Tim za nasilje. Čine ga direktor škole, psiholog, pedagog, pojedini nastavnici i školski sekretar.

-Osnovna uloga tog tima nije samo intervencija kako se obično misli, nego i prevencija nasilja. U školi imamo jasno razrađen plan i program preventivnih aktivnosti. U to spadaju rad sa učenicima na individualnom i grupnom nivou, kao i komunikacija sa roditeljima. Koleginica psiholog i ja realizujemo mnoštvo radionica, u saradnji sa odeljenskim starešinama i ostatkom tima. Radionice su usmerene na razvijanje tolerancije kod učenika. Akcenat smo stavili i na prevenciju nasilja putem društvenih mreža, jer vidimo da je i ono sve zastupljenije, kaže Dragana Stanić, školski pedagog.

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta i učenika. O uzrocima je veoma teško govoriti, jer ih ima mnogo. Stoga je važno akcenat staviti na saradnju svih subjekata iz detetovog neposrednog okruženja, a ključ svega je u poverenju.

-Upisom učenika u prvi razred započinje dugogodišnja saradnja porodice i škole u trajanju od osam godina. To je najduži period saradnje, budući da osnovna škola obuhvata uzrasni period od šest i po do petnaest godina. U svim ovim godianma izgradili smo kulturu ponašanja kod naših učenika. Oni se samoinicijativno javljaju, a to čine i roditelji, ne samo po preporuci odeljenskih starešni. Zaista imamo kontinuiranu saradnju u trajanju od osam godina, naglašava psiholog Snežana Mirić – Dejanović.

Kada se primeti određeni problem ili ako ga dete samoinicijativno prijavi, prvi korak je individualni razgovor:

-Obavezno se uključuje i roditelj i pre svega cilj je zajedničko uključivanje roditelja, nastavnika i po potrebi drugih ustanova, odnosno aktera koji su uključeni u životu škole. Naravno, za svako dete imamo potpuno razumevanje i podrazumeva se i diskreciono pravo. Svako ima prava, ali i odgovornost, koji su precizirani pravilnicima i protokolima po kojima škola postupa.

U Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ veliku ulogu pridaju prevenciji, jer je ona ključ sprečavanja bilo kakvih incidenata.

-Mi takođe imamo izuzetnu saradnju na prevenciji nasilja i sa spoljašnjim saradnicima. Ministarstva prosvete i unutrašnjih poslova potpisali su Protokol o saradnji, gde su u fokusu preventivne aktivnosti. Stručnjaci će učenicima četvrtog i šestog razreda držati predavanje iz različitih oblasti, kako bi se bezbednosna kultura podigla na viši nivo, dodaje Stanić.

Saradnja sa ostalim ustanovama veoma je važan deo prevencije. Tako su đaci OŠ „Žarko Zrenjanin“ imali priliku da slušaju predavanja Crvenog krsta o promociji humanih vrednosti. Interesantno je i to da je u školi bio organizovan i besplatan kurs samoodbrane za devojčice. U ovoj obrazovnoj ustanovi odigrana je i predstava „Krivac je negde tamo“ Fondacije „Tijana Jurić“, koja upravo govori o različitim oblicima nasilja.