Prekid emitovanja programa Tv Rubin

Prekid emitovanja programa Tv Rubin

Obaveštamo Vas da je došlo do prekida emitovanja programa Tv Rubin na teritoriji Kikinde usled radova JP “Emisiona tehnika” o kojima nismo ni mi bili obavešteni tako da ni Vas nismo blagovremeno mogli o tome da informišemo.