Preduzetne škole

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Fondacijom „Univerexport“ pokrenulo je pilot projekat „Preduzetne škole“. Ovo je prvi put da se realizuje u Srbiji, a jedina škola u Kikindi koja će ga sprovesti je OŠ „Jovan Popović“.

-Cilj ovakvog projekat je da budemo deo novog obrazovanja koji podrazumeva da učenici budu usmereni na ishode učenja odnosno na funkcionalno znanje. Sve što đaci nauče u školi putem ovakvih projekata moći će i da primene u svakodnevnom životu. Laska nam što je naša škola jedna od 40 u Srbiji u kojima će se projekat realizovati istakla je Jelena Krvopić, direktorica OŠ „Jovan Popović“.

Jedan od kriterijum prema kojima su se birale škole su dosadašnji rezultati , kao i da su rukovodstvo i kolektiv spremni da uvode inovacije u postojeći sistem obrazovanja.

-Projekat ima nekoliko koraka, a svaka škola trebalo je da se opredeli za oblast u kojoj će raditi. Naša škola u narednim mesecima imaće mogućnost da radi na uzgoju organske bašte. U tome će nam pomoći i majka naših đaka koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom organske hrane. Posle edukacije tima za razvoj preduzetništva Ministarstvo će uplatiti sredstva da na jednoj parceli pripremimo sve za uzgoj.

Nadležno Ministarstvo postaviće i supervizora koji će pratiti kako se odvija realizacija sve do juna 2018. godine do kada treba da bude završen. Ukoliko se pokaže da su svi ciljevi ispunjeni ovakav način rada počeće da se uvodi i u ostale škole.

U ovoj školi počela je i sanacija fasade koja je postala nebezbedna za učenike, zaposlene i prolaznike.

-Na sanaciju fasade čekamo bezmalo dve decenije. Ona je u veoma lošem stanju i prostor je ograđen. Zahvaljujem se Pokrajini i lokalnoj samoupravi koja nas je podržala da dobijemo 3,5 miliona dinara. Novac je dovoljan za sanaciju većeg dela fasade unutar školskog dvorišta gde su i najkritičniji delovi koji otpadaju. U budžetu Grada Kikinde priprema se još dva miliona dinara za nastavak ovog posla.

Na javnoj nabavci odabran je najpovoljniji ponuđač firma „Expo Ipon metal“ iz Kikinde, a rok za završetak radova je 31. decembar.