Predstavljene kreditne linije Fonda za razvoj Vojvodine

Razvojni fond AP Vojvodine ove godine ima 13 kreditnih linija namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima, na koje mogu da konkurišu do utroška sredstava. U okviru konkursa za dugoročne kredite za investiciona ulaganja predstavljeni su konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva, za kratkoročne kredite za obrtna sredstva, za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa, za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Za poljoprivredna gazdinstava predstavljene su sledeće mere: konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi, za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.