Predstavljanje dokumenta “Kodeks etike političkih organizacija privrženih demokratskom izbornom procesu u Republici Srbiji”

Centar za društvenu stabilnost (CZDS) predstavio je dokument

Govornici:

– Ognjen Karanović, direktor CZDS-a

– Srđan Graovac, predsednik U.O. CZDS-a

– Petar Đurđev, saradnik CZDS-a

Predlog kodeksa je poslat na adrese svih političkih organizacija u Srbiji. Na konferenciji će biti obrazloženi motivi donošenja kodeksa, navedene organizacije koje su se odazvale pozivu i predstavljeni detalji ovog dokumenta.

Detaljnije o kodeksu: https://czds.rs/czds-za-postovanje-etickih-principa-u-politickom-zivotu/