Predaja grla na stočnoj pijaci

Na stočnoj pijaci jednom u desetak dana poljoprivrednici mogu predati stoku. To praktično znači da grla prodaju otkupljivačima. Pre primopredaje stoka se najpre izmeri, a potom je provere i veterinari.

-Bavim se poljoprivredom, a držimo i stoku. Imamo krave, ovce, koze od svega pomalo. Realna cena za kilogram bika je 250 dinara, a uglavnom dobijamo 220 dinara. Godinama je već ista cena, a troškovi samo idu gore – kaže Miloš Piperski, stočar.

Većina stočara, pošto proda stoku koja je dostigla kilažu i zrelost, kupuju tele koje nastavljaju dalje da uzgajaju. I Sredoje Sivčev, poljoprivrednik iz Kikinde predao je dva bika. Osim bikova uzgaja i svinje.

Bikove otkupljuje Veterinarska stanica Kikinda koja ih dalje prodaje klanicama u Srbiji.

Poljoprivrednici po ugovoru i dogovoru sa otkupljivačima dovoze stoku na stočnu pijacu. Tu se meri, a nadležna Veterinarska stanica u obavezi je da uradi i propratnu dokumentaciju. Nakon toga grla se šalju na dalju preradu. Cene su promenljive i zavise od kvaliteta grla odnosno randmana na liniji klanja. To praktično znači kada grlo ima više mesa, više i košta – istakao je Veselin Veselinov iz JP “Kikinda”.

Obaveza zaposlenih na stočnoj pijaci je da se stvore uslovi da se stoka predaje onako kako propisi nalažu.

-Naša obaveza, kao jedini regsitrovan utovar u gradu, je da obezbedimo dolazak poljoprivrednika i kamiona. Da pripremimo dez barijeru za prolaz vozila, da obezbedimo dovoljno prostora za merenje stoke i da vagu baždarimo u skladu sa zakonskim propisima – dodao je Veselinov.

Najtraženija su krupna grla rase simental, a stočari ističu da grla prodaju isključivo na stočnaj pijaci za poznate otkupljivače.