Pravo na banje imaju penzioneri čija su mesečna primanja do 23.799 dinara

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2017. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija niža od 23.799,00 dinara. U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Kako bi mogli da konkurišu, navela je sekretarka Udruženja penzionera Zorica Vasiljević, zainteresovani penzioneri bi trebalo da prilože ličnu kartu, zatim poslednji ček od penzije i lekarsku dokumentaciju, kako bi im lekarska komisija odredila adekvatno banjsko lečenje.  Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, koji, osim penzije nemaju druga lična primanja, kao i korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina. Novina od ove godine je što će slepi penzioneri, koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. Od ukupnih sredstava za društveni standard korisnika, a na osnovu visine izdvojenih sredstava za besplatnu rehabilitaciju, u jednoj od 25 srpskih banja, ove godine će otići oko 12.500 penzionera, od tog broja sa teritorije grada Kikinde 112. Prijave na oglas mogu da se podnesu zaključno sa 15. martom, nakon tog roka, napominju iz Udruženja prijave će biti nevažeće. Ukoliko neko odustane  od banje, potrebno je da se sedam dana ranije javi penzijskom fondu, ili udruženju penzionera  i da obrazloži razlog odustajanja.