Povodom refenduma 16. januara: Građanima uvid u birački spisak

Povodom raspisanog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji će biti održan 16. januara, deo biračkog spiska za područje grada Kikinda na izlaže se na uvid građanima u sedištu Gradske uprave grada Kikinda, na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br.12 (kancelarija broj 10), radnim danom u periodu od 8 do 15,30 sati i subotom od 8 do 13 sati.

Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće elektronski, putem jedinstvenog matičnog broja građana birački status i tačnost upisanih podataka.
Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs

Za nedostatke uočene nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građanin ponese zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku gradskoj upravi.

Građani mogu do zaključenja biračkog spiska zahtevati upis, brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak Rešenja donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja do dana referenduma, koji će se održati 16. januara, stiču punoletstvo da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinda.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kojem je prijavljeno u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raseljena lica donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava.

Birači imaju pravo da Gradskoj upravi podnesu zahtev najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak koji će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O ovakvom zahtevu rešava Gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak petnaest dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača i na svakom biračkom mestu.