Povećan broj poziva na broj SOS telefona

Tokom 2008. godine Centar za podršku ženama je probno otvorio SOS telefon za žene žrtve nasilja.Naredne 2009. godine ovaj telefon i zvanično je počeo sa radom u okviru organizacione jedinice samog centra pod nazivom Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu podršku ženama koje su preživele nasilje.

-Od početka ove godine,a pogotovo od 1. juna, od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, povećan je broj poziva u mreži SOS telefona Vojvodine koji glasi 0800 10-10-10. U svih pet gradova koji su u mreži jedna žena dnevno više zove u odnosu na raniji period – istakla je Biljana Stepanov, direktorica Centra za podršku ženama.

Naša sagovornica dodaje da se iz ovoga izvodi zaključak da su od 1. juna žene ohrabrene da prijavljuju nasilje. Najteže je dokazivo psihičko nasilje koje se od donošenja novog zakona potpuno drugačije tretira. Novim zakonom drugačije su regulisane i hitne mere koje se odnose na udaljenje iz stana i zabranu prilaska žrtvi nasilja.

-Hitne mere su privremene i one omogućavaju da se žrtva nasilja oporavi, konsoliduje, da organizuje svoj život, da se pripremi za sudski proces koji sledi pošto se nasilnik udalji iz kuće – kaže naša sagovornica.

U Centru za podršku ženama ističu da je veoma važna i procena rizika koja je sada obaveza svih koji su uključeni u rešavanje porodičnog nasilja.

-Težimo nultoj toleranciji na nasilje. Ukoliko postoji bilo kakav rizik na terenu odmah treba pokretati zakonske mere. Od procene rizika puno zavisi kao i od toga da profesionalci u institucijama koji procenjuju situaciju na terenu međusobno sarađaju – rekla je Biljana Stepanov.

Žrtvama nasilja u kikindskom Centru omogućeno je individualno i grupno psihosocijalno savetovanje , kao i pravna pomoć koja podrazumeva informisanje i zastupanje. Otvorena je i inkluzivna radionica za proizvodnju igračaka “Lutkarnica” u kojoj su zaposlene žene žrtve porodičnog nasilja kako bi se ekonomski osnažile. https://youtu.be/SurxuHTKZBg