Potpuna blokada računa potrošača od strane javnih izvršitelja

Zbog potpune blokade računa, od strane javnih izvršitelja, pojedini sugrađani su pokušali da pomoć potraže od Udruženja potrošača. Kako tvrdi predsednik ovog udruženja Darko Cvijan, zakon jasno definiše da dve trećine, ili jedna polovina minimalnog primanja može biti blokirano, ali u većini slučajeva utuženim sugrađanima na ovaj način nije ostao ni zakonski minimum:

-Udruženjenju potrošača je poslednjih dana stiglo više žalbi od  sugrađana kojima su javni izvršitelji potpuno blokirali račun. Naime, računi su blokirani nakon dobijanja rešenja izvršnog poverioca EPS-a. Pokušali smo i komunicirali sa javnim izvršiteljima i došli do zaključka da je to praksa, konkretno  izvršiteljka  Nikolina Šender, kada dobije slučaj od EPS-a našim sugrađanima blokira ceo račun. Prema zakonu može svega dve trećine ili eventualno jednu polovinu, ukoliko se radi o primanjima, koji su na granici socijalnog programa. Po nama ovo je kršenje zakona. Gospođa Šender je sebi dala diskreciono pravo i to njima očigledno prolazi. Čak imamo tu jednu gospođu koja je korisnik socijalne pomoći i odobreno joj je povlašćeno korišćenje električne energije. Njima su protekla dva meseca računi  potpuno blokirani i nisu imali mogućnost da podignu niti jedan dinar sa svog računa.

 Tužba Komori izvršitelja je spremljena, konkretno za izvršiteljku Nikolinu Šender, koja je zadužena za region Zrenjenaina kazao je Cvijan i dodao da osnovano sumnjaju da je to praksa koja je ustaljenja kada je Elektroprivreda u pitanju. Kada se radi o dugovanjima, Cvijan navod da su potrošači za dug od sedam hiljada dinara, bili potpuno blokirani. Nakon izmirenja dugovanja sugrađani su morali da reaguju zbog neažurnosti izvršitelja i tek nakon insistiranja Udruženja bankovni računi su bili odblokirani. U telefonskom javljaju pomoćnika izvršiteljke Nikoline Šender, Nemanje Živkovića  navodi se da je njihova nadležnost izvršenje postupka nakon sprovođenja rešenja, a da podatke o stanju  na računu i mogućnosti kojima raspolažu potrošači imaju banke. Ono na čega se posebno apeluje, je da sugrađani ne odbijaju dopise sa rešenjima, pošto se u njima jasno navode uslovi.

Cvijan smatra da je na ovaj način iskazana nepoštena poslovna praksa i da su sugrađani dovedeni u zabludu. Prema njegovom mišljenju, najbitnije je da se potrošačima da mogućnost da urade reprogram dugovanja i da se na prvom mestu dobro informišu, pre nego što prihvate uslove koji im nisu u potpunosti jasni.