Potpisani novi kolektivni ugovori za kikindski javni sektor

Nakon dva meseca uspešnih pregovora potpisani su novi kolektivni ugovori za zaposlene u gradskoj upravi, Javnom preduzeću „Toplana“, Domu zdravlja Kikinda, Centru za stručno usavršavanje i gradski kolektivni ugovor za sve insitucije kulture. Prilikom potpisivanja, gradonačelnik Pavle Markov rekao je da su radnici javnog sektora novim rešenjima kolektivnih ugovora zadržali stečena prava koja su stekli prethodnim ali da su unete i novine koje će svakako doprineti poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih.

– Na ovaj način se nastavlja kvalitetno vođenje socijalnog dijaloga, a sve strane su zaštićene. Nismo želeli da ikome podilazimo i tako kupujemo nečiju naklonost. Smatram da smo ovim kolektivnim ugovorima napravili kvalitetan iskorak. Jačanje ekonomskim prilika u našem gradu odraziće se i na materijalnu situaciju zaposlenih u javnom sektoru. Kvalitetna novina odnosi se i na finansijsku pomoć za zaposlene u javnom sektoru za vantelesnu oplodnju, u visini prosečne zarade u Republici Srbiji – rekao je gradonačenlik Markov.

Iz veća Saveza samostalnih sindikata Srbije za Kikindu ističu da je tokom pregovora nastao pozitivan presedan koji se ogleda u inicijativi i zalaganju lokalnog rukovodstva da se kolektivnim ugovorima predvide uneta poboljšanja. Time su se poklopili zahtevi sindikata i u ovom slučaju Grada Kikinde kao poslodavca.

– Gradonačelnik i njegov tim su pokazali izuzetno razumevanje. Ponosni smo na solidarnu pomoć za zaposlene koji su u teškom materijalnom položaju, ali i na odredbu koja se tiče socijalne politike. Danas potpisani kolektivni ugovori su kamen temeljac za buduće i još kvalitetnije – istakao je Ilija Drljić, predsednik veća SSSS za Kikindu .

Sindikalci nisu krili zadovoljstvo novim pozitivnim promenama dok u gradskoj vlasti obećavaju da će se uz jačanje grada jačati i materijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru.

U odnosu na dosadašnje kolektivne ugovore novina je i obračun putnih troškova, uvođenje toplog obroka i regresa, kao i uračunavanje prethodnog radnog staža u javnom sektoru. Novim rešenjem predviđene su i jubilarne nagrade za punih 40 godina staža kod istog poslodavca i socijalna pomoć zaposlenima u teškom materijalnom položaju.

U toku je priprema kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnom preduzeću „Autoprevoz“ gde je poslednji ugovor i dalje na snazi.