Potpisan obnovljeni Sporazum o saradnji između Kikinde i Narvika

U okviru “Spomen putovanja” koje je u Norveškoj organizovano povodom obeležavanja 75. godišnjice od stradanja ratnih zarobljenika u više logora u Nordlandu, među kojima je bio i veliki broj državljana tadašnje Jugoslavije, građana Kikinde, Melenaca, Gornjeg Milanovca i Prokuplja, zamenica gradonačelnika Bosiljka Srdić boravila je u Norveškoj. Posle ratnih razaranja i u znak sećanja na žrtve Kikinda i Narvik postali su bratski gradovi. To prijateljstvo obnovljeno je početkom ove godine.

-Za naš grad najznačajnija je poseta gradu Narviku, kao i logoru u Bejsfordu u kojem su bili internirani naši sugrađani. Sa bratskim gradom potpisan je Sporazum o saradnji. Podsetila bih da smo u januaru ove godine u Kikindi potpisali obnovljenu Deklaraciju o prijateljstvu iz koje je proistekao sporazum – istakla je Bosiljka Srdić, zamenica gradonačelnika.

Sporazumom je bliže definisan saradnja dva grada.

-Sporazum se prvenstveno odnosi na učešće u zajedničkim razvojnim projektima u intersu građana Kikinde i Narvika. Dokumentom je obuhvaćeno obrazovanje odnosno razmena učenika i najverovatnije studenata, kultura i privreda. Dogovor je da sačinimo celovit program saradnje kako bi se sa reči prešlo na dela. Sporazum stupa na snagu januara 2018. godine, a u maju naredne godine visoka delegacija iz Narvika posetiće Kikindu – rekla je Bosiljka Srdić.

Svim događajima prisustvovao je i norveški kralj Harold. Iz Kikinde je 46 ljudi poslato u logore, a vratilo se svega sedmoro.