Poskupelo vodosnabdevanje i kanalizacione usluge

Poskupelo vodosnabdevanje i kanalizacione usluge

U skladu sa Programom poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ za 2018. godinu, cene vodosnabdevanja i kanalizacionih usluga povećane su od 1. januara.Cena osnovnih komunalnih usluga za domaćinstva uvećana je u proseku za dva dinara po potrošenom kubiku vode. Cene koje su se primenjivale za, obrazovne, zdravstvene, javne ustanove, javne česme i Sportski centar „Jezero“ izjednačene su sa cenom koja se primenjuje za kategoriju domaćinstva, pa će tako ovim potrošačima, počev od januarskog računa, kubik potrošene vode iznositi 47,12 dinara, a za kanalizacione usluge 41, 62 dinara.


Povećanjem cena nisu obuhvaćeni potrošači iz kategorije ostali korisnici, što znači da je za ove korisnike cena vode ostala ista-110 dinara za uslugu distribucije vode i 107 dinara za kanalizacione usluge, bez PDV-a.
Povećanje cena nastalo je u skladu sa rezultatima ažuriranog tarifnog modela koji je uradila austrijska firma „SETEC Engineering“, konsultant za realizaciju Programa vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji, pri čemu je osnova za povećanje cena projektovana inflacija za 2018. godinu.Prema ovom modelu, povećane su cene koje su se primenjivale za obrazovne ustanove u cilju njihovog izjednačavanja sa cenom koja se primenjuje za kategoriju domaćinstva, što je u skladu sa članom 25. Zakona o komunalnim delatnostima.
Cene ostalih usluga koje  pružaa  JP „Kikinda“ ostale su nepromenjene.