Portret profesora dr Spasoja Grahovca zauzeo počasno mesto u “Guslama”

Profesor dr Spasoje Grahovac ostavio je ogroman trag u kulturnom i prosvetnom životu grada. Preminuo je pre godinu dana u 83. godini života i bio je doživotni počasni predsednik Skupštine ADZNM „Gusle“. Imao je želju da se njegov portret nađe u prostorijama ovog društva koju su sin Mirko i ćerka Branka Grahovac i ispunili. Zahvaljujući se direktor „Gusala“ Zoran Petrović istakao je da je ovo izuzetan gest.

-Svojevremeno je profesor došao u moju kancelariju i zagledao se u sliku dr Milana Petrovića osnivača „Gusala“ . Tada me je pitao da li će on zaslužiti da se njegova slika nađe u prostorijama društva, na šta sam mu odgovorio da je on to odavno već zaslužio. U drugom stoleću „Gusala“ njegov pečat bio je najjači – istakao je Zoran Petrović.

Dušan Dejanac, hroinčar Kikinde i dugogodišnji prijatelj profesora Grahovca dodao je da on jedan od najznačajnih ljudi u Kikindi u drugoj polovini 20. veka u prosveti i kulturi.

-Zajedno sa dr Milanom Petrovićem dao je najviše da ovo društvo opstane i bude ono što je danas. Dovodio je eminente stručnjake, pokrenuo je časopis „Gudalo“, razvio je saradnju „Gusala“ sa srpskim narodom u Mađarskoj i Rumuniji, zaslužan je za spomeničku kulturu u Kikindi – rekao je Dušan Dejanac.

Na inicijativu profesora dr Baće Grahovca 2002. godine „Gusle“ su dobile prefiks akademsko. Ovom prilikom istaknuto je da je pokrenuta inicijativa da se delo koje je ostavio iza sebe naučno proučava. Profesor Grahovac objavio je 30 knjiga i više od 1.000 stručnih tekstova.