Poreska rešenja za imovinu na adresama obveznika u maju

Poreska rešenja za ovogodišnji porez na imovinu, građanima, odnosno poreskim obveznicima će biti uručena na kućne adrese tokom maja. Na osnovu prosečnih cena ostvarenih u prometu nepokretnosti u prethodnoj godini u Kikindi, porez na imovinu biće uvećan u proseku za 2,36 procenata. Dakle kako cene nekretnina rastu u našem gradu, a činjenica je da rastu, tako se povećava i porez na imovinu.

U poređenju sa prošlogodišnjim porezom na imovinu, ovogodišnji iznosi na rešenjima će biti neznatno uvećani i to u proseku za 2,36 procenata. Poreske stope Grad Kikinda nije menjao, već se usklađivanje isključivo odnosi na korekcije u skladu sa cenama prodatih nekretnina i poljoprivredno zemljišta u Kikindi u prošloj godini.

U Gradu Kikinda, našom gradskom odlukom propisane su četiri zone, prva je strogi centar i okolne ulice, druga je širi centar, treća su ulice koje nisu u prvoj i drugoj zoni u gradu i četvrta su seoske mesne zajednice. Nisu menjane poreske stope, samo je došlo do usklađivanja i procenti uvećanja su od 2,36 do 3 procenta, dakle neznatna. Naglasio bih prvo da je i našom gradskom odlukom a u skladu sa Zakonom o porezu na imovinu doneta odluka o amortizaciji, tako da za nepokretnosti postoji mogućnost umanjenja od 1 do 40 procenata, jedan procenat godišnje. Osnov za umanjenje poreza na imovinu je i poreski kredit. To je za nepokretnosti gde postoji dokazano prebivalište , ti poreski obveznici imaju mogućnost oslobađanja poreza do 40 posto odnosno do 20.000 godišnje. Tako na jednom stanu u centru koji se nalazi u prvoj zoni uz poresko umanjenje od 50 procenata i amortizaciju od 40 procenata, iznos poreza za tu nepokretnost je u prošloj godini iznosio 3.491 dinar a u ovoj godini će biti 3.574 dinara, odnosno 2,36 procenata je uvećanje za ovu godinu, objašnjava Dragiša Mihajlović, načelnik Gradske uprave Kikinde.

Načelnik gradske uprave Kikinda pozvao je sugrađane koji imaju osnov za umanjenje poreza na imovinu da se jave lokalnoj poreskoj administraciji kako bi ostvarili pravo na smanjenje poreza. Kada je u pitanju poljoprivredno zemljište u prošloj godini u 3 zoni, a to prodazumeva zemljište koje pripada gradu Kikinda, porez na imovinu po hektaru iznosio je 2.471 dinar, a sada će u 2021.biti 2.541 dinara po hektaru ili 2,82 procenata više. Za zemljište koje se nalazi u 4. zoni odnosno pripada seoskim mesnim zajednicama, prošle godine se za hektar porez na imovinu plaćalo 2.048,00 dinara a ove godine će biti 50 dinara veći ili 2,48 procenata više. Sve to pokazuje da je na tržištu nekrentina i poljoprivrednog zemljišta polazilo do trgovanja po višim cenama.

Po meni su ovo mala usklađivanja ali sve zavisi kako ide trgovanjene pokretnosti. To se svake godine utvrđuje, ako su iznosi postignuti ugovorima o prodaji veći i iznos poreza je veći, jer nepokretnosti imaju veću vrednost, ističe Mihajlović.

Kikinđani su redovne platiše poreza na imovinu.

Što se tiče poreza na imovinu, naglasio bih da je to jedan od osnovnih i najvažnijih izvora prihoda za gradski budžet. U apsolutnim vrednostima posle poreza na dohodak građana i posle poreza na dobit pravna lica i u rangu je trasnfera sa drugih nivoa vlasti iz Republike i Pokrajine. U toku prošle godine to je iznosilo 406.276.247 dinara i to predstavlja 93 odsto naplaćenih sredstava i predstavlja oko 20 odsto ukupnih prihoda budžeta za prošlu godinu. Što se tiče prvog kvartala i ove godine i likvidnosti po ovom pitanju u 2021. je naplaćeno 127.260.259 dinara što predstavlja ispunjenje plana. Zači korona nije uticala značajno na naplatu poreza na imovinu, precizan je Mihajlović.

Poreski obveznici rešenja na imovinu na kućnim adresama mogu očekivati početkom maja.