Pomoć postradalima od poplava u Makedoniji

Pomoć postradalima od poplava u Makedoniji

Posle katastrofalne poplava koja je pogodila Makedoniju, posebno glavni grad Skoplje, kao i izraženih potreba za pomoć od strane Crvenog krsta Makedonije i interesovanja naših sugrađana, Crveni krst Srbije poziva sve koji su spremni da pomognu ugroženom stanovništvu to učine novčanom donacijom.
Sredstva se mogu uplatiti na namenski tekući račun Crvenog krsta Srbije

205-205818-39 sa pozivom na broj 6014-355 0000
sa naznakom “Pomoć stanovništvu Makedonije”

Sva prikupljena sredstva Crveni krst Srbije uputiće Crvenom krstu Makedonije o čemu će obavestiti javnost i donatore.