Poljoprivrednici nezadovoljni cenom žita

Poljoprivrednici nezadovoljni cenom žita

Cena pšenice ovogodišnjeg roda je od 14 do 15,5 dinara za kilogram, a poljoprivrednici ističu da je ispod svake isplativosti. Posetili smo Milana Kockara iz Bašaida koji je poksio žito sa 70 jutara i koji se slaže sa ocenom da je cena žita veoma niska i da ratari ne mogu da isplate ni ono što su uložili.

Na parcelama na kojima je bilo žito ovaj ratar baca stajsko đubrivo i priprema zemlju za narednu kulturu.

Milan Kockar  zajedno sa sinovima obrađuje 200 jutara zemlje i kao većina ratara seje pšenicu, kukuruz i suncokret.