Poljoprivrednici mogu da konkurišu za sredstva IPARD fonda

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javne pozive za korišćenje IPARD sredstava namenjenih poljoprivrednicima. Oni se odnose na kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i nabavku traktora . Na taj način posle osam godina, počela je realizacija dugo očekivanih predpristupnih sredstava EU – IPARD namenjenih poljoprivredi u iznosu od 175 miliona evra, koja su predviđena bespovratno za period do 2020. godine.

-Konkursna dokumentacija je malo složenija i obimnija u odnosu na onu koju su poljoprivrednici pripremali radi konkurisanja na javnim pozivima u našoj zemlji. Osim same dokumentacije veliki je broj uslova koje poljoprivrednici treba da ispunjavaju da bi mogli da apliciraju. Mi smo tu da pomognemo oko svega, a najvažnije je da se poljoprivrednici prvo raspitaju o tome da li imaju pravo da konkurišu za ova sredstva – istakla je Mirjana Tomić, savetodavac PSS.

Poljoprivrednici treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

-Gazdinstva koja imaju od dva do 50 hektara mogu da apliciraju za sredstva za traktor, dok oni koji imaju više od 50 hektara mogu da apliciraju samo za priključne mašine odnosno opremu i mehanizaciju – objasnila je Mirjana Tomić.

Savetodavci u poljoprivrednoj stručnoj službi organizovaće nekoliko radionica u gradu i selima kako bi sve poljoprivrednike upoznali sa pojedinostima ovog konkursa.

Jedan od neophodnih dokumenata je i biznis plan. Parametri su striktno propisani, kao i to kakvi moraju da budu ekonomski pokazatelji da bi poljoprivrednik uopšte mogao da aplicira za sredstva.

Visina podsticaja iznosi od 60 do 80 odsto, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Poljoprivrednik treba da dostavi tri ponude ukoliko su sredstva veća od 10.000 evra. Odobrava se 60 odsto od najniže ponudekaže naša sagovornica.

Mirjana Tomić pozvala je poljoprivredne proizvođače da im se obrate kako bi utvrdili da li mogu da konkurišu za sredstva ili ne. Podsticaji koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća i sektoru ostalih useva mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.