Policijska uprava Kikinda: konkurs za ukupno 39 mesta

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Zainteresovani se mogu prijaviti do 5. juna.

Kako je potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović najavio, Ministarstvo nastavlja sa jačanjem i podmlađivanjem policijskog kadra.

Za potrebe Policijske uprave u Kikindi konkurs je raspisan za ukupno 19 polaznika i to 10 polaznika za radno mesto policajac za potrebe policijskih ispostava Kikinda, Ada, Senta, Kanjiža i Čoka, 9 polaznika za radno mesto saobraćajni policajac za potrebe Odeljenja saobraćajne policije u Kikindi i 20 polaznika za radno mesto granični policajac (10 polaznika za Stanicu granične policije Kikinda i 10 polaznika za Stanicu granične policije Đala).

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta (KPU). Ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno, da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Takođe, kandidat mora da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova  www.mup.gov.rs   i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku  www.copo.edu.rs.