Policija suzbila ilegalnu prodaju pirotehničkih sredstava

Policijska uprava Kikinda vodi uspešnu borbu protiv crnog tržišta pirotehničkih sredstava. Ova roba može se pronaći samo kod ovlašćenih prodavaca, a oni koji se bave ilegalnom prodajom mogu da očekuju visoke novčane kazne. Najčešće takav prekršaj čine pojedinci prodajom na pijaci ili od kuće. Fizička lica koja se bave neovlašćenom prodajom mogu biti novčano sankcionisani u visini od 10 do 50 hiljada dinara ili zatvorskom kaznom do 30 dana, dok pravna lica podležu kaznama od 200.000 do 2.000.000 dinara.

Ove akcije imaju za cilj povećanje bezbednosti građana jer su pirotehnička sredstva eksplozivna i mogu nepravilnom upotrebom naneti telesne povrede. I oni koji koriste pirotehniku, moraju najpre pratiti uputstva o upotrebi, a potom i poštovati pravila upotrebe kako ne bi remetili javni red i mir.

Osobe mlađe od 18 godina ne mogu kupiti pirotehniku u prodavnici, ali mogu je koristiti i to samo uz nadzor starijih. Važno je napomenuti i da se upotrebom petardi na Gradskom trgu ne sme remetiti mir sova utina koje zimuju u Kikindi.