Polaganje vozačkog ispita za B kategoriju, do 60.000 dinara

U auto školama od prošle godine polaganje ispita se vrši elektronskim putem. Teorijski ispit traje sat vremena, a nakon ispita kandidat je putem ISO sistema MUP-a Srbije obavešten da li je položio ili nije. Kako smo mogli da čujemo od suvlasnice auto škole “Crveni signal- plus”, Suzane Maroti,  teorijski ispit se polaže po završetku teorijske obuke, a praktični ispit po završetku praktične obuke. Ono na čega se prilagođavaju kandidati, uvođenjem sistemskih novina,  prilagođavaju se i same auto škole. Inače,  jedinstven sistem u Srbiji, naglasila je Maroti i dodala da za sada dobro funkcioniše. Kandidati uče od kuće sa svog ličnog naloga. Položen teorijski ispit važi godinu dana i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit. Sledeći korak je vađenje lekarskog uverenja, što je i  neophodan uslov za početak praktične obuke u auto školi, a radi  se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi, medicini rada. Važnost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku, a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole. Auto škola ne sme započeti obuku bez važećeg lekarskog uverenja i  ne sme prijaviti kandidata na praktičan ispit bez položenog ispita iz prve pomoći. Obuka iz prve pomoći se  sastoji  od obuke u trajanju od 8 časova i polaganja ispita iz prve pomoći. Nakon položenog ispita dobija se potvrda koja je neophodna za prijavu praktičnog ispita. Iznos, koji je potrebno izdvojiti za dobijanje vozačke dozvole nije mali i ide do skoro 60.000 dinara,  te je mogućnost uplate u više rata olakšavajuća okolnost.

Novi sistem u okviru polaganja omogućava kandidatima da pristupaju elektronskoj bazi pitanja koja se nalazi na serverima Ministarstva unutrašnjih poslova. Reč je o bazi od 5.000 pitanja od kojih se metodom slučajnosti biraju  ispitna pitanja za kandidata. U zavisnosti od kategorije za koju polaže, sistem omogućava na prvom mestu  brzinu i predstavlja korak dalje u elektronskoj upravi.