Pola veka rada Osnovne škole “6. Oktobar”

Pola veka rada Osnovne škole “6. Oktobar”
OŠ “6. Oktobar” proslavila je jubilej- 50 godina rada. Obeležen je u skladu sa aktuelnom situacijom, uz želju i trud svih zaposlenih da se i u budućnosti ova obrazovna ustanova razvija i bude snažan oslonac i podrška svoj deci koja je pohađaju.
Nastavnici su đacima za poklon na pločniku u dvorištu škole iscrtali igrokaze, poligone, različite edukativne igre koje će im u budućnosti biti od značaja. Škola je kao samostalna ustanova osnovana 1970. godine, a prethodno su postojala specijalna odeljenja pri školi “Žarko Zrenjanin”. Ova obrazovna ustanova danas se bavi decom koja imaju razvojne teškoće bez obzira na stepen i vrstu ometenosti. Ima devet odeljenja i 44 učenika, s tim da pruža dodatnu podršku za još 46-oro dece sa teritorije grada– navodi direktorica škole Vesna Vasić koja je u ime svih zaposlenih učenicima čestitala jubilej uz poruku i želju da istraju u nastojanjima da svoj rad konstantno unapređuju.