Pokrajina i Grad sufinansiraće izgradnju 14 otresišta

Grad Kikinda potpisao je ugovor sa pokrajinskim Sekretarijatom za poljoprivredu o sufinansiranju izgradnje 14 otresišta. Pokrajina ovaj program finansira sa 3.400.000 dinara, a lokalna samouprava sa 5 miliona dinara, kaže Imre Kabok, član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Državni fond zemljišta na teriroriji Kikinde svodi se na 8.856 hektara. Kabok ističe da problem nastaje, jer se na Konkurs za ulaganja u poljoprivredi Ministarstva za kapitalne investicije prijavilo devet potencijalnih ulagača.

Oni traže onoliko zemlje koliko je mi zapravo imamo. To neće biti u mogućnosti da se sprovede na ovakav način. Sačekaćemo odluku Komisije i Ministarstva Vlade Srbije, pa ćemo do 30 procenata zemljišta moći da opredelimo za investitore, što je u ovom slučaju oko 2.500 hektara.

Predlog lokalne samouprave je da se ovaj program realizuje na godinu dana dok se ne vidi šta će biti sa investitorima. Po novom Pravilniku stočarima bi trebalo davati zemlju na duži rok, na četiri odnosno na 10 godina.

Ovoga puta, Pravilnik ne možemo da ispoštujemo, jer ne znamo sudbinu investitora. Izbor ulagača zavisiće od kvaliteta i veličine investicije i koliko će novih radnih mesta ona doneti našem gradu.

Ove godine lokalna samouprava nije bila u mogućnosti da sprovede drugi krug licitacije. Ostalo je skoro 4.000 hektara neizdatog zemljišta, oko 3.500 hektara pašnjaka i 500 hektara obradive zemlje.

Sudbinu tog zemljišta pokušaćemo da rešimo makar vansudskim poravnanjem. Čim od nadležnog ministarstva dobijemo zleno svetlo da to učinimo, javnost će biti obaveštena.

Prvi put će se izdavati i zemljište u svojini Grada, koji se nalazi u građevinskom delu. Ova zemlja izdavaće se sistemom pisanih ponuda, od kojih će najpovoljnije dobiti Ugovor za korišćenje za ovu godinu. Kabok je pozvao i zainteresovane poljoprivrednike da posete Novosadski sajam, jer je lokalna samouprava obezbedila dva autobusa za odlazak na ovu manifestaciju.

Kabok ističe da se priprema i Konkurs za sufinansiranje osiguranja od leda. Uslovi će biti poznati sledeće nedelje.