Pokazna vežba Crvenog krsta i ekipe spasilaca na otvorenim bazenima SC “Jezero”

Članovi ekipe Prve pomoći, Crvenog krsta Kikinda i spasilačke ekipe SC „Jezero“ organizovali su zajedničku pokaznu vežbu veštine spasavanja ljudi od utapanja i pružanja prve pomoći u rizičnim situacijama.

Kako je navela sekretarka kikindske organizacije Crvenog krsta, Danijela Bjeljac, u toku leta sa SC “Jezero” realizovane su aktivnosti, kako u Kikindi tako i u BVS-u:

-Cilj nam je bio da informišemo što veći broj dece, mladih, njihovih roditelja o bezbednom ponašanju na kupalištima, te smo organizovali edukacije, razna predavanja. To su bile jednonedeljne akcije, radili smo sa različitim uzrasnim kategorijama. Kao finalizacija ovih aktivnosti, organizovali smo i ovaj postupak spašavanja davljenika, kao i mere pružanja prve pomoći.

Tokom letnjih meseci, svakog petka je organizovan neki vid edukacije, u kojima su učestvovali volonteri OTJ Crvenog krsta, dodao je i Šamu Bela, koordinator OTJ Crvenog krsta:

-Primarna edukacija nam je bila bezbednost na bazenu, to smo uvek realizovali, a mimo toga su bile ostale aktivnosti poput smanjenja rizika od elementarnih nepogoda, zatim pružanje prve pomoći, usled povreda na bazenima, kao i trgovina ljudima i  sve je bilo usmereno ka bazenima.

Dobra saradnja između Crvenog krsta i spasilačke ekipe SC „Jezero“ vrlo je bitna u cilju što bolje eukacije građanstva, mišljenja je i direktor Centra “Jezero”, Slobodan Marinkov:

-Svakog petka bila je organizovana vrlo uspešna akcija. Evo danas, to je saradnja između ekipa, kako bi se na pravi način demonstrirala baš veština spašavanja od davljenja. Moram da napomenem da je naša spasilačka ekipa vrlo dobro obučena i da je SC “Jezero” jedini član u Srbiji  Nacionalnog  granskog Sportskog saveza za lifesaving, odnosno spasilaštvo na vodi, koji je  i formiran u okviru Crvenog krsta, a mi imamo jednog predstavnika koji je član UO.

Kada je kupališna sezona u pitanju, dodao je on, u BVS je prošli vikend  za kupače bio poslednji, dok je u Kikindi sezona produžena i trajaće do 8. septembra.

Na bazenima, svakoga dana je dežurna spasilačka, kao i lekarska služba. Oni su vodili računa o bezbednosti kupača i korisnika usluga otvorenih bazena. Ove godine je u okviru edukacija, koje je organizovao Crveni krst učestvovalo 15 volontera OTJ, koji su uspešno edukovali oko 450 sugrađana. Ono što je rezime letnjih meseci i kada su spasioci u pitanja, ali i edukatori Crvenog krsta to je povećana zainteresovanost mladih, ali i rodiitelja sa malom decom, da što više nauče o prvoj pomoći.