Pojačane kontrole u ataru u cilju prevencije požara na njivama

Iako je paljenje žetvenih ostakak zabranjeno zakonom, deo nesavesnih sugrađana svesno ga krši tako što pali parcele pod strnjištem. Pali se kukurozovina i suvo bilje, a ovi požari mogu da imaju velike posledice po susedne njive, ali i po okolinu i vozače ukoliko je njiva blizu puta. Sve nadležne gradske službe pojačale su kontrolu i intenzivno obilaze parcele u svim katastarskim opštinama, ističe Imre Kabok, član Gradskog veća.

-I ove jeseni imamo istu situaciju kao i ranijih godina, a to je paljenje njiva. Ove godine požara ima manje nego prethodne. Novina je da nadležno Ministarstvo putem satelita prati na kojim parcelama se pale biljni ostaci i mi na nedeljnom nivou dobijamo izveštaj jer se od nas očekuje da preduzmemo mere protiv osoba na čijim parcelama je zapaljeno strnjište. Stoga smo preduzeli odgovarajuće korake kako bi sprečili paljenje. Prvi je rad na terenu tako da je formirano pet patrola koje obilaze sve njive u gradu i selima. Prilikom kontrola na dva mesta zatečene su i osobe koje su palile biljne ostatke. Protiv njih će biti podnete prijave, a zakon propisuje kaznu od 25.000 do 50.000 dinara – kaže Kabok.

Sačinjen je i spisak vlasnika parcela na kojima je bilo paljevine. Na sto adresa biće poslat dopis da upozorenjem da je paljenje strogo zabranjeno.

-Za sada je to samo upozorenje, ali ukoliko se uoče novi požari na njivama čije smo vlasnike upozorili, preduzećemo zakonom propisane mere. Primera radi ove godine u Mokrinu stradalo je 10 jutara pod kukuruzom zbog paljenja, stradaju vetrozaštitni pojasevi, divljač – dodaje Kabok.

Zaposleni u Poljočuvarskoj službi su konstantno na terenu. Prema njihovoj evidneciji najviše požara ima u poslepodnevnim satima, a svakodnevno je u ataru dvadestak poljočuvara.U ataru Ruskog Sela i Bašaidu zatečene su osobe koje su palile njive. Paljenjem žetvenih ostataka uništavaju se mikroorganizmi koji čime se gubi kvalitet površinskog sloja oranica.

Prema podacima od početka godine na teritoriji grada zabeleženo je 259 požara, od kojih je 227 bilo na otvorenom. U oktobru je bilo 30 požara na otvorenom što je bezmalo četiri puta manje u odnosu na isti period prošle godine.