Pogon “Atamme” u Bašaidu zapošljava radnike

Firma “Atamme” sa sedištem u Beogradu bavi se doradom tekstilnih predmeta za nemačke i francuske kupce. Sve što se proizvede namenjeno je izvozu, a godišnje se u ovoj firmi sašije 40.000 komada ženske modne konfekcije. Pre nepune dve godine pogon je otvoren u Bašaidu.

-Trenutno imamo 48 zaposlenih i u toku je proizvodnja pantalona za kupca iz francuske. Zadovoljni smo sa radnicima i nadam se da ćemo uspeti da proširimo proizvodnju – rekla je Mirjana Đurić, šef proizvodnje.

Kako bi došla do radnica firma “Atamme” je prošle godine sarađivala je sa Filijalom NSZ.

-Obuka za poznatog poslodavca organizovana je za 13 nezaposlenih, a 11 od njih je bilo uspešno. One su posle obuke ostale da rade u Bašaidu – istakla je Jelena Mitrović, direktorica Filijale NSZ.

Među radnicima su i nezaposlene sugrađanke koje su prošle obuku za poznatog kupca koja je trajala dva i po meseca. Poslodavcu je odobreno 75.000 dinara za obuku po jednoj nezaposlenoj osobi,a nezaposleni su za to vreme dobijali pomoć od 6.000 dinara, kao i putne troškove.

Planovi firme “Atamme” su da u Bašaidu proširi proizvodnju i da zaposle još pedesetak radnika. Ova fabrika ima tri proizvodna pogona u Beogradu, Topoli i Bašaidu u kojima je oko 300 zaposlenih.