Podrška grada pčelarstvu

U okviru mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za koje sredstva izdvaja grad Kikinda deo subvencija namenjen je pčelarstu. Ferenc Turi iz Banatske Topole konkurisao je i dobio sredstva za kupovinu opreme koja će mu pomoći da unapredi proizvodnju.

-Šest godina se bavim pčelarstvom i prvi put sam aplicirao za sredstva na konkursu grada. Dobio sam 28.000 dinara za kupovinu opreme za vrcanje meda odnosno kade za otklapanje saća. Povraćaj za opremu bio je u stopostotnom iznosu – rekao je Ferenc Turi.

Za opremanje pčelara i kupovini novih rojeva namenjeno je 1,2 miliona dinara, istakao je Dalibor Oličkov, rukovodilac Odseka za poljoprivredu koji je posetio pčelinjak Ferenca Turija.U okviru mere kreditne podrške poljoprivrednicima u toku je potpisivanje ugovora sa bankama i to OTP i Credit Agricole. To praktično znači da će u narednih nekoliko dana poljoprivrednici moći da koriste kratkoročne kredite do 500.000 dinara za koje će lokalna samouprava subvencionisati kamatu.

Turi je i predsednik udruženja pčelara u Banatskoj Topoli. Ističe da se sve više mladih bavi ovom granom poljoprivrede, a u ovom mestu ima 15-ak članova sa oko 500 košnica.