Počinje online nastava

Nastava za učenike osnovnih i srednjih škola od sutra će se obavljati preko kanala RTS 3 i RTS Planeta. Predsednik Aktiva direktora i direktor OŠ “Sveti Sava” Vitomir Radak ističe da su sve škole dobile dopis Ministarstva prosvete o tome kako treba da rade u narednom periodu.

Fokus je na programskim sadržajima opšteobrazovnih i stručnih predmeta sa najvećim fondom časova. Škole se obavezuju, da u skladu sa sopstvenim resursima, osmisle načine za ostvarivanje sadržaja u svim drugim predmetima.

Za srednjoškolce će nastava biti organizovana na platformi RTS Planeta. Nastavnici će biti u obavezi da evidentiraju sve realizovane TV časove i druge nastavne jedinice realizovane kroz različite vidove komunikacija. Dodatne informacije o ovakvoj nastavi roditelji mogu dobiti na broj telefona 011/735-05-57