Počelo sprovođenje „Brainobrain“ programa u Kikindi

U prostorijama OŠ „Jovan Popović“ počeli su demo časovi „Brainobrain“ programa, a upis je i dalje aktuelan, jer se formiraju nove grupe. Sertifikovani instruktor ovog koncepta obrazovanja Marijana Bjelić zadovoljna je kako protiču prvi časovi i kako mali Kikinđani usvajaju nova znanja, koja ne dobijaju kroz klasičan vaspitno-obrazovni rad u školama.

-„Brainobrain“ je svetski program, tj. institucija nastala u Indiji 2004. godine. Svoje centre ima po svetu u više od 30 država, gde ima preko 3.000 franšiznih centara. U Srbiju je došao pre dve godine, trenutno ima 16 centara, a poslednji je otvoren u Kikindi. Mislim da će kod nas to lepo da zaživi, jer sve više dece se upisuje o ovaj program.

Program se sastoji iz dva osnovna dela. Prvi je mentalna aritmetika, koja se sprovodi uz pomoć abakusa, a drugi je NLP program, odnosno neurolingvističko programiranje.

-Mentalna aritmetika uz pomoć abakusa radi se posebnom VAK ( vizualno, auditivno, kinestetički ) metodom. Sva tri čula učestvuju tokom procesa rada na abakusu. Izgovaramo određene magične reči, koje su vrlo značajne i efikasne kod dece.

Neurolingvističko programiranje je jedan oblik nauke, koja se bavi procesom mišljenja.

-Tako vidimo kako reči koje izgovaramo utiču na formiranje naših misli. Program je prilagođen dečijem uzrastu i značajno doprinosi razvijanju samopouzdanja, liderskih veština, samosvesti i usvajanja nekih drugačijih obrazaca ponašanja, koji utiču da deca uspešnije ostvaruju ciljeve kasnije u životu.

Na ovaj način najbolje se razvijaju sinapse moždane hemisfere i ostaju trajne. Evo kako funkcioniše nastava u „Brainobrain“ programu:

-Dinamika nastave je jednom nedeljno po dva sata, uz mogućnost dodatne nastave koja se ne naplaćuje. Uzrasne grupe su podeljene: od 4 do 6 godina je jedna grupa koju zovemo „Little Bobs“, od 7 do 9 godina je druga grupa, a treća obuhvata uzrast od 9 do 14 godine. Grupe su uglavnom male, da bi se svakom detetu individualno što više pažnje posvetilo.

Cene se razlikuju od mesta do mesta, a u Kikindi na mesečnom nivou iznosi 5.000 dinara. Za starije uzraste, a delimično i za najmlađe, nastava se odvija dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. Sve dodatne informacije o ovom konceptu obrazovanja mogu se pronaći putem sajta, e:mail adrese, kao i putem stranica na društvenim mrežama.