Planirana rekonstrukcija železničke pruge i koloseka u Kikindi

Pomoćnik generalnog direktora kompanije “Infrastruktura železnice Srbije” za održavanje železničke infrastrukture Milan Šegan istakao je da je prioritet za održavanje železničke infrastrukture na mreži pruga Vojvodine: Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Orlovat, Rimski Šančevi, Novi Sad, zatim koloseci na stanici Kikinda, kao i kolosek koji se odvaja iz stanice Kikinda prema MSK. On dodaje da je u ovoj godini planirano da se na pruzi Pančevo-Zrenjanin -Kikinda rekonstruišu deonice: od Kačareva do Uzdina u dužini od 30 km, od Orlovata do Zrenjanin fabrike 20 kilometara i od Kumana do Banatskog Miloševa u dužini od 28 kilometara.


Za održavanje železničke infrastrukture za ovu godinu izdvojeno oko dve milijarde dinara.