Plaćanje parkinga od utorka

Parking servis počeće da naplaćuje parkiranje u obeleženim gradskim zonama u utorak, 12.maja. Parking usluga u gradu nije se plaćala od uvođenja vanrednog stanja, a njegovim ukidanjem stekli su se uslovi da naplata počne. Cene i uslovi su nepromenjeni.