Pčelari-nomadi u kikindskom ataru

Suncokret je u gotovo završnoj fazi cvetanja. Ova ratarska kultura već godinama, koliko god da je povoljna za ispašu pčela, toliko je i realan strah pčelara od trovanja raznim špekcijama. Baš ta zaštita suncokreta nepodgovarajućim hemijskim preparatima, koji su škodljivi za pčele i ovoga leta je bila razlog za uginuće većeg broja malih radilica. Kako je naveo predsednik kikindskog Udruženja pčelara, Saša Čolak, godina neće moći da se uporedi čak ni sa prosečnom:

-Iako je trovanje veliki problem, pčelare ove godine pojačano brine nekontrolisani dolazak pčelara nomada, koji osiromašuju i onako lošu ispašu za domaće pčele. Pčele su razvijene maksimalno i sadašnje njihovo stanje je produkt rada pčelara, tokom prolećnih meseci. Prošla godina je bila specifična po tome što su se paše nizale jedna za drugom. Ipak, suncokretova paša dosta je omela napredak ovih vrednih insekata.

Osim ove četvorogodišnje pošasti, kikindskim pčelarima muke zadaju i pčelari, takozvani- nomadi. Nije retka pojava dase u atarima zatekne stacionirani pčelar sa svojim košnicama, a svega na par metara od njega takozvani pčelar nomad, sa oko 500 košnica.  U ovom Udruženju koje broji oko 150 stalnih članova  zimus je  organizovana  zajednička edukacija, pčerala i paora. Kako Čolak navodi, edukacija je dala rezultate, pogotovo, kada je uzgoj repice u pitanju. Dosta paora se konsultovalo sa pčelama, kada su  korišćenje i primena hemijskih sredstava i insekticida za zaštitu bilja u pitanju. Bilo je trovanja u Banatskoj Topoli,  ali atarski deo grada i okolnim selima, kako Čolak tvrdi bilo je sporadično. Paori su poslušali apele i molbe i odgovarijućim preparatima su uspeli da zaštite repicu ali ne na uštrb, kako pčela tako i svih ostalih. Više o ovoj temi pogledajte u emisiji “Plodovi ravnice”, koja je na programu TV Rubin u nedelju u 15 sati.