Paketići za decu ratnih veterana

Deci ratnih veterana, već po tradiciji, uoči srpske Nove godine podeljeni su paketići. Da doživaljaj bude potpun pobrinuli su se glumci pozorišta „Lane“ koji su izveli „Novogodišnju predstavu“, a Vladimir Radojčić iz udruženja „Srpski ratni veterani“ podseća da se ova akcija organizuje od 2015. godine.

„Srpski ratni veterani“ imali su pomoć od humanitarne organizacije „Banka hrane“ iz Beograda i gradske uprave koji su pomogli da se sakupe darovi.

Udruženje „Srpski ratni veterani“ ima više od hiljadu članova.