Ovog momenta 20 poslodavaca traži radnike

Na kraju prošle godine na evidenciji Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje bilo je 6.878 nezaposlenih u okrugu i 2.941 nezaposleni u Kikindi. U okrugu je nezaposlenost umanjena za 10, a u Kikindi za više od šest procenata, a sudeći prema tome da ima 20 zahteva poslodavaca broj nezaposlenih još će se smanjivati.

Deficitarni su konobari i kuvari , vozači autobusa, farmaceutski tehničari, medicinske sestre, tesari, zidari, doktori medecine i veterine , zavarivači. Sa druge strane suficitarni su osobe bez zanimanja, prerađivači hrane i pića, strukovni vaspitač.

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja koji je usvojila Vlada Srbije tokom 2019. realizovane su mere koje nisu praćene finansijskom podrškom, tako da je bilo obilazaka poslodavaca, a pružene su im i savetodavne usluge. Organizovana su i tri sajma za zapošljavanja na teritoriji okruga na kojim je 646 osoba pronašlo posao kod poslodavaca prisutnih na sajmu.Organizovane su i obuke za tržište rada za 32 osobe,a u toku je obuka za operatera na CNC mašinama za 10 osoba. Subvencije kroz mere praćene finansijskom podrškom bile su omogućene kroz 16 programa od kojih su najinteresantniji bili programi samozapošljavanja, zapošljavanja teže zapošljivih osoba i javni radovi.

Sredstva za zapošljavanje nezaposlenih izdvajaju i lokalne samouprave. Tako je budžetom grada Kikinde u 2019. godini izdvojeno 5, 4 miliona dinara. Novac je iskorišten za zapošljavanje 25 osoba na javnim radovima, dok je 11 osoba iskoristilo program stručne prakse. U Filijalni NSZ navode da je prošle godine veliko interesovanje poslodavaca bilo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.