Ova godina će ostati upisana kao jedna od najekstremnijih godina za ratarke kulture

 

Godina, koja je u toku je od samog početka, prema stavu savetodavaca PSS vrlo neuobičajena, sa  ekstremnim vremenskim uslovima, po svim parametrima. Smena  hladnih dana, bez padavaina, nakon čega se  brzo ušlo u period neobično tolih dana, takođe bez padavina, vrlo je neobično, ukoliko se vrši poređenje u odnosu na ranije godine. Kada su ozimi usevi u pitanju,  različita je  situacija, što znači da bez obzira na sve agrotehničke mere postoje slučajeve u kojima su kasniji rokovi setve dali bolje prinose od optimalnih, jer je sve zavisilo od prolećnih padavina.

Pedeset do 60% ratarskih kultura su  u lošijem stanju, a u 20% će u potpunosti izostati rod. Ova godina se ne može porediti ni sa jednom predhodnom, karegorički je pri svom stavu Pap, a posledice se tek naziru.

Poređenja radi, nastavio je Pap, leto 2012 godine pamtimo kao sušno, ali je tom letu predhodilo dosta zimskih padavina, što je uticalo na podnošljivu situaciju u zemljištui, što ove godine nikako nije slučaj. Ovoga leta se biljke snabdevaju vlagom samo od trenutnih padavina, što je vrlo neujednačeno. Uočena je i pojava takozvanih kiša lutalica, što znači da je na jednom kraju atara zabeležena veća količina padavina, dok je na drugom nije bilo kiše ni u tragovima. Baš ovakvi uslovi će rezultirati potpunom izmenom agrotehničkih mera, u ratarstvu, kao i uvođenjem otpornijeg sortimenta, na ekstremne situacije.