Osnovni sud prošle godine rešio više od 14.000 predmeta

U Osnovnom sudu u Kikindi u 2016. godini rešeno je 14.035, dok je u radu 6.763 predmeta. Od predmeta u radu polovina je starih od kojih je 90 odsto izvršinih.

-Imamo dobre rezulte u rešavanju starih predmeta osim u izvršnim predmetima – istakla je Nataša Ivetić, predsednica Osnovnog suda.

Poverioci su imali mogućnost da se do početka jula prošle godine izjasne da li da naplatu dugovanja sprovodi sud ili javni izvršitelj. Poverioci su se izjasnili i sud je izvršiteljima predao 194 predmeta.Izvršitelji su počeli da naplaćuju i sudske takse koje Osnovni sud nije uspeo da realizuje u toku postupka. Do sada su javnim izvršteljima ustupljena 892 takva predmeta radi naplate 15,4 miliona dinara, a prošle godine uspešno je naplaćeno 10 procenata pomenutog duga.

-Sudu je ostalo da sprovodi izvršenje predmeta koji se u najvećoj meri odnose na dugovanja “Srbijagasu” – rekla je predsednica Osnovnog suda.

Od oktobra prošle godine, a na osnovu pismenog sporazuma sa javnim beležnikom u Kikindi, Sud je počeo da ustupa poslove sastavljanja smrtovnica i raspravljanja zaostavštine po principu jedan za jedan odnosno jedan predmet ostaje sudu, a jedan ide javnom beležniku.

U prošloj godini 186 osoba tužilo je firmu u kojoj radi, a u postupcima radnih sporova 125 slučaja je rešeno.U 2016. godini sudije Osnovnog suda donele su pravosnažne odluke u 249 predmeta koji su se odnosili na razvod braka. Naša sagovornica napominje da je u ovom domenu porodičnog prava konstantan porast jer je u 2015. godini bilo 226 brakorazvodnih parnica. Prošle godine rešeno je 510 krivičnih predmeta, koji su završeni pravosnažnim odlukama, a u radu je 11 starih predmeta.U krivičnim presudama za devetoro okrivljenih izrečena je mera nošenja nanogice uz elektronski nadzor i dve bez pomentog nadzora, jer ne postoje tehnički uslovi da se obezbedi elektronski nadzor.